Reprocesiranje endoskopov

Reprocesiranje endoskopov je lahko tudi hitro in brez napak. Izbira prave naprave za avtomatsko čiščenje je ključnega pomena pri doseganju najboljših rezultatov čiščenja in pri zmanjševanju tveganja za infekcije, povezane z reprocesiranjem endoskopov. To je vsekakor področje, kjer je treba ohraniti »ničelno toleranco« do navzkrižne kontaminacije.

Pri Getinge smo prepričani, da to lahko dosežemo le na en način – s še izboljšanim razvojem AER - avtomatskega endoskopskega reprocesorja, naprave, »odporne na napake«, ki obsega 3 različice – ED FLOW, ED FLOW SD in ED900. Vsaka zase predstavlja preboj za vseobsegajoč pristop k nadzoru okužb, a hkrati poudarja tudi širšo sliko, saj zagotavlja doslednejši proces, boljšo produktivnost osebja in manjšo izpostavljenost osebja.