Galerija mobilnosti

Galerija mobilnosti je orodje za ocenjevanje in komuniciranje, ki temelji na različnih ravneh funkcionalne mobilnosti; od popolnoma mobilnih in neodvisnih oskrbovancev/pacientov, do tistih, ki so priklenjeni na posteljo oz. nepokretni. Poimenovani so po abecednem redu od Alberta do Emme.

A,B,C,D,E-LTC

A-B-C-D-E-AC

Galerija mobilnosti bo pripomogla k razvoju višjega nivoja oskrbe, ki izhaja iz vpogleda v zahteve in predpogoje za tovrstno oskrbo ter skrbi za dobro počutje negovalcev. Izbire glede oskrbe temeljijo na vestnih ocenah oskrbovanca/pacienta in treba je priznati dejstvo, da tipični oskrbovanec/pacient ne obstaja. Da bi načrtovali oskrbo svojih oskrbovancev/pacientov, morajo biti te odločitve zavestne in dobro uravnotežene. Z drugimi besedami – poleg prilagajanja oskrbe vsakemu posamezniku, je potrebna tudi neke vrste standardizacija. In del te standardizacije je lahko tudi klasifikacija.

Pet stopenj mobilnosti (Albert, Barbara, Carl, Emma in Doris) je osnova galerije mobilnosti. Spodbujanje mobilnosti in na koncu tudi spoštovanje pasivnosti sta ključna pomena z vidika kakovosti oskrbe (Lahmann et al, 2014).

Osnovne informacije

Klinični zdravniki priznavajo dejstvo, da je celovita ocena funkcionalne mobilnosti oskrbovancev/pacientov bistvena za povečanje njihove telesne in kognitivne uspešnosti ter njihove kakovosti življenja. Obstajajo študije, ki to empirično podpirajo. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Uvedba sistema RAI (Resident Assessment Instrument) – instrumenta za ocenjevanje oskrbovancev v ameriških ustanovah za dolgotrajno oskrbo je bistveno izboljšala rezultate oskrbovanca/pacienta na štirih področjih: funkcija temeljnih dnevnih opravil (ADL function), kognitivna funkcija, urinska kontinenca in socialna angažiranost (Phillips et al, 1997). RAI kot tak je koristen pripomoček za spremljanje kakovosti (Hutchinson et al, 2010). Povečalo se je tudi ocenjevanje možnosti za izboljšanje funkcionalnosti oskrbovancev/pacientov. Razvoj Arjo galerije mobilnosti delno temelji na RAI (RAI MDS Long-Term Care Facility Resident Assessment Instrument 3.0 Priročnik za uporabnika, verzija 1.16, oktober 2018), ki je bil validiran in vključen v IDO/TR 12296:2012.

KDO JE ALBERT?

ALBERT_1
ALBERT_2

Oskrbovanec/pacient je zmožen opravljati vsakodnevne aktivnosti samostojno in brez podpore drugih oseb. Obstaja možnost, da bi oskrbovanec/pacient potreboval posebno pomoč ali opremo. Praviloma ne obstaja možnost tveganja za fizično preobremenjenost. Albert potrebuje skrben nadzor.

Značilne lastnosti

 • Premičen, a obstaja možnost, da bi potreboval podporo palice
 • Neodvisen, sam se lahko umiva in oblači
 • Se lahko hitro utrudi
 • Zelo pomembna je stimulacija njegovih zmožnosti

KDO JE BARBARA?

BARBARA_1
BARBARA_2

Oskrbovanka/pacientka je le delno zmožena samostojno opravljati vsakodnevne aktivnosti. Pomoč, ki jo potrebuje, skrbniku v glavnem ne predstavlja nobenega težjega fizičnega napora. Oskrbovanka/pacientka lahko pomoč prejema tudi ustno, s povratnimi informacijami na postavljena vprašanja ali navodila skrbnika, možna pa je tudi lažja fizična pomoč. Pomoč ji je lahko dana v kombinaciji z manjšimi pripomočki (pripomočki za hojo, oprijem ali držala), ali s prilagoditvijo oklice njenim potrebam (držala). Barbarine preostale zmožnosti je treba stimulirati.

Značilne lastnosti

 • Uporablja hoduljo ali podoben pripomoček
 • Sama se lahko podpira do določene stopnje
 • Odvisna od pomoči skrbnika, ki je prisoten v težjih situacijah
 • Ne zahteva nobene fizične podpore skrbnika
 • Stimulacija preostalih zmožnosti (npr. premik naprej) je zelo pomembna

KDO JE CARL?

CARL_1
CARL_2

Oskrbovanec/pacient ni zmožen opravljati dnevnih aktivnosti brez podpore, a vseeno lahko pri opravljanju aktivnosti pomaga, ali pa jih en del samostojno opravlja. Podpora, ki bi bila dana brez posebnih previdnostih ukrepov, bi za skrbnika lahko pomenila fizično preobremenjenost. Obremenitev skrbnika bi s tem presegla varno mejo za ročno premikanje ali statično obremenitev. V tem primeru je nujno zagotoviti tako napravo, ki bo zmanjšala preobremenitev skrbnika v območje varne meje. Oskrbovanci/pacienti te skupine so zmožni aktivno sodelovati pri gibanju, zato je še posebej pomembno, da so te zmožnosti ohranjene kar se da dolgo, ali pa da se jih izboljša. V tem primeru so najbolj priporočljivi transferji, ki nudijo pomoč v stoječem položaju ali pri dvigovanju. Pomembno je stimulirati preostale zmožnosti in upočasniti izgubo mobilnosti.

Značilne lastnosti

 • Sedi v invalidskem vozičku
 • Je zmožen svojo težo deloma prenesti vsaj na eno nogo
 • Razpolaga z določeno stabilnostjo zgornjega dela telesa
 • V večini situacij odvisen od skrbnika
 • Zahteva fizično podporo skrbnika
 • Stimulacija preostalih zmožnosti je skrajno pomembna

KDO JE DORIS?

DORIS_1
DORIS_2

Oskrbovanka/pacientka ni zmožna samostojno izvajati dnevnih aktivnosti, ali aktivno prispevati k njihovi izvedbi na izdaten in zanesljiv način. Podpora, ki bi bila dana brez posebnih previdnostih ukrepov, bi za skrbnika lahko pomenila fizično preobremenjenost. Za preprečevanje preobremenjenosti je zahtevana uporaba pripomočkov. Oskrbovanka/pacientka v tem primeru transferja ni zmožna znatno podpirati. Ne glede na to je pomembno oskrbovanko/pacientko aktivirati kjerkoli in kadarkoli. Najboljšo podporo npr. predstavlja uporaba dvigala na vrečo. Posebno pozornost je treba nameniti preprečevanju tveganja v povezavi z nepokretnostjo (npr. zagotavljanje učinkovite nege kože). Pomembno je upočasniti izgubo mobilnosti.

Značilne lastnosti

 • Sedi v invalidskem vozičku
 • Ne more samostojno stati pokončno in ne zmore nositi svoje teže, niti delno ne
 • V večini situacij odvisna od skrbnika
 • Zahteva fizično podporo skrbnika
 • Stimulacija preostalih zmožnosti je skrajno pomembna

KDO JE EMMA?

EMMA_1
EMMA_2

Oskrbovanka/pacientka ni zmožna samostojno opravljati dnevnih aktivnosti ali aktivno prispevati k njihovi izvedbi. Podpora, ki bi bila dana brez posebnih previdnostih ukrepov, bi za skrbnika lahko pomenila fizično preobremenjenost. Za preprečevanje preobremenjenosti je zahtevana uporaba pripomočkov. Oskrbovanka/pacientka v tem primeru transferja ni zmožna znatno podpirati. Pri Emmi stimulacija za udeležbo ali aktivnost ni več potrebna. V nekaterih primerih, ko je oskrbovankino/pacientkino zdravstveno stanje npr. v zadnjem stadiju raka ali Alzheimerjeve demence, se je stimulaciji za aktivno udeležbo bolje izogniti, pogosto pa je aktivnost tudi nezaželena. Značilni predstavniki te skupine so lahko tudi oskrbovanci, ki varčujejo s svojo energijo za obiske in ostajajo pasivni med samo oskrbo. Zahteva ali stimulacija po mobilnosti in aktivacija oskrbovanke ne predstavljajo več cilja programa oskrbe. Zagotovitev optimalne oskrbe in/ali preprečitev komplikacij zaradi nepokretnosti, tj. učinkovita nega kože, predstavljajo prioriteto. Transferji bodo v tem primeru izvedeni s pomočjo pripomočkov, kot je npr. dvigalo na vrečo. Cilj predstavlja izogibanje komplikacijam pri oskrbovanki/pacientki, ki se lahko pojavijo zaradi dolgotrajnega ležanja v postelji ter omogočanje kar se da udobnega bivanja.

Značilne lastnosti

 • Je lahko praktično popolnoma priklenjena na posteljo
 • Pogosti trdi in krčeviti sklepi
 • Popolnoma odvisna
 • Zahteva fizično podporo skrbnika
 • Stimulacija in aktivacija nista več glavna cilja